Betere zorg door middel van de Hospital App

HOSPITAL APP

Betere zorg door medische apps

De drempel om op tijd hulp te zoeken bij mogelijke complicaties is voor veel patiënten te hoog. Door digitale ontwikkelingen in de zorg is het nu mogelijk om beter in te spelen op de behoefte van de patiënt en betere zorg te bieden.

E health in de zorg
Met de Hospital app worden patiënten een aantal dagen vóór en een aantal dagen ná een ingreep goed gemonitord door medische specialisten. Door de juiste vragen op het juiste moment te stellen aan patiënten kun je zo onnodige infecties voorkomen en niet-noodzakelijke behandelingen terugdringen.

Voordelen

Betere zorg

Geen onnodige infecties en behandelingen.

Voorkomen complicaties

Door monitoring tijdig inschakelen bij mogelijke complicaties.

Andere e-health projecten

Generation R

Data onderzoek met hulp van gamification. In samenwerking met Erasmus MC.

Wondzorg

Verbeteren van zorg met de stem van patiënten. In samenwerking met het LUMC.

App de Dokter

Zorg eenvoudiger en altijd toegankelijk maken. In samenwerking met CZ direct.