RTL4 haakt in op e-health met De Gezondheidstest

RTL4 haakt in op e-health met De Gezondheidstest

E-health kennisinstituut NIPED en RTL promoten samen gezondere leefstijl

Enig idee hoe het nu écht gesteld is met jouw gezondheid? De gemiddelde Nederlander laat dat niet preventief uitzoeken, omdat onderzoeken vooral gedoe zijn en veel geld kosten. Het kennisinstituut NIPED kwam daarom met e-health tool ‘De Persoonlijke Gezondheidscheck’. Een superhandige digitale oplossing waarvoor e-healthprovider Innovattic werd gevraagd de app te ontwikkelen. Het programma RTL Gezondheidstest op RTL4, dat gesteund wordt door de Persoonlijke Gezondheidscheck, zet op een laagdrempelige manier aan tot een gezondere leefstijl. Maar wil je echt weten hoe je ervoor staat? Dan is de Persoonlijke Gezondheidscheck app een ideaal hulpmiddel.

Een gezondere leefstijl promoten

Stiekem weten we allemaal wel dat we her en der een steekje laten vallen als het gaat om gezond leven. Zeker als je nog geen klachten hebt, denk je vaak toch dat het wel los zal lopen. Is dat wel terecht? De Persoonlijke Gezondheidscheck is een prachtig voorbeeld van een zelfzorgmiddel, dat tijdens het tv-programma RTL Gezondheidstest zelfs kosteloos beschikbaar wordt gesteld.

Het heeft alle ingrediënten die je van een e-healthoplossing mag verwachten. De check is eenvoudig te doen via de website of de mobiele app. Het geeft mensen inzicht in hun individuele situatie, het motiveert ze om zelf aan de slag te gaan, het werkt preventief en kan daardoor verdere gezondheidsproblemen voorkomen.

Volgens de website www.persoonlijkegezondheidscheck.nl gaat 62% van de deelnemers actief aan de slag met hun gezondheid, 67% gaat meer bewegen en 42% heeft minder last van mentale klachten. Dat zijn noemenswaardige resultaten, die beginnen met de bewustwording.

Wat meet je met deze gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is er vooral op gericht om inzicht en advies te geven. Middels vragenlijsten en optionele medische thuistests worden deelnemers gecheckt op het risico op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes, longziekte COPD en leefstijl. Bij het laatstgenoemde komen aspecten aan bod als roken, bewegen, alcohol, voeding en stress. In het persoonlijk gezondheidsrapport dat men vervolgens ontvangt, staan de resultaten en het bijbehorende advies. Deze adviezen kunnen variëren van zelf aan de slag gaan met aanpassingen in het leefgedrag  tot professionele hulp zoeken.

De RTL Gezondheidstest

Vanaf 8 februari zendt RTL4 zeven weken lang iedere donderdag het programma De RTL Gezondheidstest uit. In het programma wordt de kennis van bekende Nederlanders getest, waaronder het vaste panel bestaande uit Arie Boomsma, Marieke Elsinga en Fred van Leer. De kijkers worden vervolgens uitgedaagd mee te doen via de RTL  app .

“Kijkers kunnen vervolgens via de eigen Persoonlijke Gezondheidscheck app een complete en betrouwbare check doen. Dit geeft ze inzicht in hun gezondheid en ook adviezen om hun leefstijl te veranderen,” zei Govert Ho, Algemeen Directeur NIPED in een artikel op ICT & Health.

Doe mee, je verdient een gezonde leefstijl!

Tijdens deze RTL campagne kun je kosteloos meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck via de online versie of via de mobiele app, die in opdracht van NIPED werd vervaardigd door Innovattic.

Ook jij kunt nu eenvoudig iets aan je leefstijl verbeteren. Download de Persoonlijke Gezondheidscheck app in de Appstores!{:}{:gb}

E-health knowledge institute NIPED and Dutch TV network RTL 4 promote a healthier lifestyle

Do you have a real grasp on how healthy your body really is? The average Dutch person barely does any preventive testing, mainly because it is a lot of hassle and quite expensive. This is why NIPED (a Dutch knowledge institute) developed the e-health tool ‘The Personal Health Check’ (De Persoonlijke Gezondheidscheck). E-health provider Niped asked Innovattic to develop an app for this practical digital solution. The topic of e-health is hot and happening in the Netherlands right now. Dutch tv channel RTL4 is currently airing a program called the RTL Health Check (RTL Gezondheidstest), which is supported by NIPED’s Personal Health Check. This tv programme shows people there is a low threshold way to start living a healthier life. Do you really want to know how healthy you are? Then go and check out Niped’s Personal Health check.

Promoting a healthier lifestyle

Secretly we all know that we could live a healthier life. However, when there are no direct complaints or symptoms we often think that things will work out in the end. Is this the right way to go though? The Personal Health Check developed by NIPED is an excellent example of a self-care product. And now during the RTL Health Check tv show it is available for free.

It has all of the ingredients that you expect from an e-health solution. The check itself can be easily done through the website or the mobile app. The results give people an inside view on their personal situation. This way it can motivate them intrinsically to better their health. This then makes sure that people are working preventively which minimizes the chances of health problems later in life.

According to the website www.persoonlijkegezondheidscheck.nl 62% of the participants actively change their daily patterns; 67% is more physically active and 42% reports less mental health issues. These are great results that started with people becoming more aware of their health due to the Personal Health Check.

What do you measure with this Health Check?

The Personal Health Check is mainly targeted at giving insights and advice to people. With detailed questionnaires and the possibility to order medical home test, participants are checked for numerous health risks like heart and vascular diseases, diabetes, COPD, and lifestyle. The latter is measured by factors such as smoking, exercise, diet, and stress. In the personal health report that participants receive there are the full results of the check and accompanying advice on how to improve aspects about one’s life. Advices can range from being more active and changes in diet to seeking out professional help.

The RTL Health Check

From the 8th of February, Dutch TV network RTL 4 will air the RTL Health Check weekly on Thursdays. In the show Dutch celebrities will be tested about their knowledge of healthy lifestyles. The panel will include Arie Boomsma, Marieke Elsinga, and Fred van Leer. Viewers will be challenged to participate through the RTL app.

“Viewers will be able to check themselves through their own Personal Health Check. This will give them more insights into their general health and will provide advice to change their lifestyle.” according to Govert Ho, CEO NIPED in an article in ICT & Health.
Tag along, you deserve a healthy lifestyle!
During the RTL campagne you can participate in the Personal Health Check for free. This can be done through the online website or the mobile app. The mobile app has been made by Innovattic and was commissioned by NIPED.

You can do something about your lifestyle now in an easy way. Download the Personal Health in the Appstores!