Waarom het toepassen van digitale technologieën in de gezondheidszorg zo belangrijk is

digitale technologieën in de gezondheidszorg

Waarom het toepassen van digitale technologieën in de gezondheidszorg zo belangrijk is

Digitale technologieën in de gezondheidszorg kunnen van belang zijn voor de bevordering van een gezonde(re) levensstijl. Gezondheidsapps helpen je gezond te blijven en medische apps helpen bij ziekte makkelijker te herstellen. Met behulp van dit soort e-health oplossingen blijft de zorg voor iedereen toegankelijk en werken we aan duurzame en betaalbare zorgverlening.

Betrouwbaarheid
Welke technologieën daadwerkelijk betrouwbare informatie bevatten vinden veel mensen echter moeilijk in te schatten. Terwijl al maar liefst 86 procent van de zorgprofessionals in Nederland momenteel gebruik maakt van digitale gezondheidstechnologieën. Veel van deze ehealth toepassingen worden dus al gedragen door zorginstanties. Het NeLL (National eHealth Living Lab) werkt daarom bijvoorbeeld aan een manier om gezondheidsapps te valideren en breder beschikbaar te maken.

Het delen van data
Rondom het delen van gegevens heerst nog wat onduidelijkheid. De meerderheid van de professionals in de gezondheidszorg deelt gegevens binnen hun ziekenhuis of zorginstelling. Het delen van de patiëntinformatie buiten de instelling vindt echter nog heel beperkt plaats. De bal ligt uiteraard ook een beetje bij patiënten, want als zij aangemoedigd worden om deze data te delen kunnen ze zelf een ontzettend waardevolle bijdrage leveren aan een rijk gezondheidszorgsysteem.

Om de zorg voor iedereen betaalbaar én toegankelijk te houden is het noodzaak te innoveren in de gezondheidszorg. Maar op goed vertrouwen je medische gegevens delen is voor veel patiënten best een opgave. De privacy van de gebruiker zal moeten worden meegenomen. Door een veilige manier van opslaan te garanderen en de gebruiker vanaf het begin af aan te betrekken bij de ontwikkeling van het product help je het vertrouwen te verbeteren. Het is dan ook van groot belang om op basis van de inzichten een open dialoog tussen patiënt en arts te houden.

Personalised healthcare
Als mensen hun informatie delen met de zorgverlener heeft dat een positief effect op hun uiteindelijke zorgproces. Professionals hebben veel gedetailleerdere informatie over de ontwikkeling van hun gezondheid en/of genezing en kunnen gepersonaliseerde geneeskunde toepassen. Mensen (zo’n 74%) die informatie over hun gezondheid digitaal delen met hun zorgprofessional hebben een positieve ervaring over de kwaliteit van de zorg die voor hen beschikbaar is.

Het toepassen van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg helpt de zorg op een duurzame manier verder te ontwikkelen. Zo werken we op een slimme manier aan de toekomst van de gezondheidszorg. Benieuwd naar de wijze waarop wij een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Kijk op www.innnovattic.com/health voor meer informatie.