Download Hayfind

Verschillende wetenschappelijke studies kampen met een probleem: hoe verzamelen we goede data? Geen mens wil vragenlijsten invullen, enquêtes zijn tijdrovend, data ‘in het wild’ verzamelen is foutgevoelig.

 

Hayfind werkt wel. Dankzij gamification elementen leveren we een significant bijdragen aan het monitoren van specifieke doelgroepen en het verzamelen van passieve en actieve data. De doelgroep wordt uitgenodigd tot het geven van antwoorden, er worden punten verdiend en nieuwe levels vrijgespeeld. Op de achtergrond wordt er ook passief data verzameld. Alle data gaat direct van de smartphone de database van Hayfind in. Foutloos en direct beschikbaar voor analyse. Wij zorgen dat de data veilig blijft en dat alleen de juiste personen toegang hebben.