Participatient – LUMC

Hackaton winnende app: patiënten participeren in herstelproces

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was op zoek naar een manier om de zorg voor hun patiënten en medewerkers te verbeteren. Deze app anticipeert op de verzorgingsbehoefte van mensen in het ziekenhuis, in dit geval specifiek met betrekking tot katheters. Het biedt patiënten wetenschappelijk gevalideerde informatie over hun herstel en geeft hen een kanaal voor directe communicatie met hun arts.

Voordelen

• Minder verzwarende omstandigheden voor ziekenhuispatiënten.
• Een naadloos overzicht van de patiëntbehoeften voor het personeel.

Feiten & cijfers

• Prototype fase
• Met deze app wonnen we Dutch Hacking Health 2016, de grootste Hackaton in Nederland.