Wondzorg – LUMC

Verbeteren van zorg met de stem van patiënten

Voorgaande ervaringen hebben aangetoond dat chirurgisch geplaatste prothesen vaak complicaties met zich meebrengen. Een wond kan leiden tot een wondlekkage die infecties kan veroorzaken. LUMC heeft ons benaderd om te kijken of een e-health oplossing een effectieve preventie instrument is. Samen ontwikkelden we een tweedelige oplossing; een app die zowel patiëntenzorg als onderzoeksdoeleinden ondersteunt.

De app zal gedurende een bepaalde periode de patiënten helpen bij de wondgenezing door middel van een dagelijkse vragenlijst. De antwoorden op de vragen zullen de patiënt helpen om te beoordelen of het herstel op normale wijze verloopt. Patiënten krijgen zo een betere inzicht in wanneer zij nu contact met een arts moeten opnemen. Ziekenhuizen kunnen aan de andere hand gegevens verzamelen over postoperatieve wondinfecties.

Voordelen

• Patiënten zijn meer betrokken bij hun herstelproces
• Patiënten krijgen indien nodig veel sneller medische hulp

Feiten

• Prototype fase