Wondzorg app ter verbetering van de zorg

In samenwerking met het LUMC

Digitale zorg en ondersteuning

Het Leids Universitair Medisch Centrum wilde door middel van een digitale innovatie voorkomen dat geplaatste prothesen complicaties met zich meebrengen. Zorgapps als Wondzorg geven de mogelijkheid zowel patiëntenzorg te faciliteren als onderzoeksdoeleinden te ondersteunen.

De toekomst van de gezondheidszorg
Met deze zorginnovatie kan beter bepaald worden of het herstel van de patiënten op normale wijze verloopt. Door middel van een dagelijks ingevulde vragenlijst kan de patiënt beter inzicht krijgen wanneer zij contact met een arts moeten opnemen. Ziekenhuizen kunnen aan de andere kant nuttige gegevens verzamelen over postoperatieve wondinfecties om zo betere zorg te kunnen verlenen en risico’s te vermijden.

De voordelen van de wondzorg app

Betrokkenheid

Patiënten zijn meer betrokken bij hun herstelproces

Medische zorg

Patiënten krijgen indien nodig veel sneller medische hulp

Resultaten

App installaties

Actieve app gebruikers

Instanties die de app gebruiken

Andere e-health projecten

Participatient

Verbeteren van het herstelproces. In samenwerking met het LUMC.

App de Dokter

Zorg eenvoudiger en altijd toegankelijk maken. In samenwerking met CZ direct.

Prediabetes

Digitale preventie: stop diabetes. In samenwerking met het LUMC.