Privacy Policy

NL

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Innovattic kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Innovattic, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Innovattic verstrekt.

Innovattic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM INNOVATTIC GEGEVENS NODIG HEEFT

Innovattic verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Innovattic uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEGEVENS WORDEN BEWAARD

Innovattic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Innovattic verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Innovattic worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Innovattic gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Innovattic maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Innovattic bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Innovattic te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Innovattic heeft hier geen invloed op. Innovattic heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie, te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN EN INSTAGRAM

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hier beneden). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram (let op: welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

MAILCHIMP

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij MailChimp als gegevensverwerker. MailChimp is al sinds 2007 gecertificeerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaard Contractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Verder informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@innovattic.com. Innovattic zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Innovattic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Innovattic maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Innovattic verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Innovattic op via info@innovattic.com. www.innovattic.com is een website van Innovattic.

Innovattic is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Nieuwe Plantage 28, 2611 XJ, Delft
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59869658
Telefoon: 015 763 21 67
E-mailadres: info@innovattic.com

AANPASSEN PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

ENG

We respect the privacy of visitors to our website and take responsibility to respectfully and confidentially process your personal data. The processing of data is in accordance with the requirements that the GDPR legislation requires from us.

Innovattic can process personal data because you are using one of Innovattic’s services, and/or because you have filled in your information on a contact form through the Innovattic website.

Innovattic can process the following personal data:

  • Your first and last name
  • Your address information
  • Your phone number
  • Your e-mail address
  • Your Ip address

WHY INNOVATTIC NEEDS YOUR DATA

Innovattic processes your personal data to be able to contact you through phone or e-mail if you request us to. Next to this Innovattic uses your personal data to execute contractual duties.

HOW LONG INNOVATTIC WILL SAVE YOUR DATA

Innovattic will not save your personal data longer than is absolutely necessary to realize the goals for which your data was gathered/processed. Your data will not be stored for longer than 2 years if there has not been an agreement established between you and Innovattic.

SHARING WITH OTHER PARTIES

Innovattic will only share your personal data if this is necessary for the contractual agreement or if Innovattic is obliged to do so because of legal commitment.

MAPPING WEBSITE BEHAVIOUR

Innovattic’s website records general visitors data, among which your devices’ IP-address and the timestamp of your visit. Next to this there is data that your internet browser sends with your visit. This data is used for analysis of visitor and click behaviour on Innovattic’s website. Innovattic uses this information to improve our website. The data that is collected will be anonymized as much as possible and will not be shared with others.

GOOGLE ANALYTICS

Innovattic uses Google Analytics to register how visitors use our website and how effective the Adwords advertisements of Innovattic are in Google’s search results. The gathered information (including IP-address) will therefore be transferred to and saved by Google on their servers in the United States. Read Google’s privacy statement for more information. Here you can also find Google Analytics’s privacy statement.

USE OF COOKIES

To make our website functional and to improve user experience we use cookies placed by Google. this is a part of their Analytics service. We use Google’s service to get reports on how visitors use our website. Google can share this information with other parties if they are obliged to do so by law, or by other parties Google uses to analyze information. Innovattic does not have any influence on this. You can opt to disable cookies in your own browser if you do not want to share this information.

FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, AND INSTAGRAM

On Innovattic’s website there are buttons to share the website on social networks such as Facebook, Twiter, LinkedIn, and Instagram. These buttons are realized by code that is delivered by the social networks themselves. This code places cookies (see above) among other things. Here you can find the privacy statements of Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram (wacht out: these regularly change) to see what these companies do with your personal data.

MAILCHIMP

For our newsletter services we use MailChimp. MailChimp has been certified since 2007 by the Swiss Safe Harbor Frameworks with approval of the EU and the USA. Now the Safe Harbor Frameworks has been replaced by the Privacy Shield Framework. In light of the GDPR the data processing agreement that MailChimp has with Innovattic has been updated. All of this is in approval with the European guidelines of personal data processing. More information about MailChimps privacy statement can be found here.

YOUR RIGHTS REGARDING YOUR DATA

Under the new GDPR you have the right to see, correct, and remove your data. You can request a viewing, correction, or removal of your data by sending a request to info@innovattic.com. Innovattic will answer as soon as possible, but at least within 4 weeks.

SECURITY

Innovattic takes the protection of your personal data very serious and takers fitting measures to stop theft, abuse, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. Innovattic’s website uses a secure SSL Certificate to guarantee that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data isn’t secured well enough or if there are signs of abuse, or if you want to receive more information about our security please contact Innovattic through info@innovattic.com. www.innovattic.com is an Innovattic website.

Innovattic can be reached as followed:
Place of registry: Nieuwe Plantage 28, 2611 XJ, Delft, the Netherlands
Chamber of Commerce registration: 59869658
Phone: 0031 (0) 15 763 21 67
E-mail: info@innovattic.com

CHANGES TO OUR PRIVACY STATEMENT

Innovattic holds the right to change this privacy statement. Changes will be published on our website.